Forsiden
Arkiv
Valgperiode 2013 - 2016
Artikler
Høring: Har du innspill og forslag til framtidig politikk om samisk litteratur?
Sametingets bibliotek

Høring: Har du innspill og forslag til framtidig politikk om samisk litteratur?

29. juni 2016

Sametingsrådet utarbeider i år en redegjørelse om framtidig politikk om samisk politikk for Sametingets plenum, og åpner for innspill og forslag fra litteraturbransjen. 

Høringsnotatet (lenke) inneholder problemstilllinger og tema som det ønskes innspill på. Høringsinnspill sendes på epost til samediggi@samediggi.no.

Høringsfrist
08.09.2016

Ny litteraturpolitikk
Sametingsrådet ønsker en gjennomgang av verdikjeden for samisk litteratur. Hensikten er å utforme en helhetlig litteraturpolitikk  med effektive virkemidler gir et godt eksistensgrunnlag for samisk litteratur i de neste 3-5 år. Redegjørelsen skal ta for seg dagens status på litteraturfeltet og belyse relevante utfordringer. Den vil også inneholde mål og strategier for videreutviklingen av samisk litteratur.

Kunnskapsgrunnlaget i Sametingsrådets høringsnotat (se nedenfor) om litteratur er hentet fra skriftlige kilder og høringsuttalelser Sametingets Kunstnerkonferanse 2016. Samisk bok- og litteraturbransje oppfordres til å identifisere utfordringer, endringsbehov og til å komme med innspill og nye forslag til løsninger til beste for samisk litteratur.

Sametingsrådet vil arrangere innspillsmøter for samisk bok- og litteraturbransje i august 2016. Hørinngsinnspillene vil innarbeides i redegjørelsen i løpet av høsten, og vil fremmes som Sametingsrådet redegjørelse for plenum i desember 2016.

Kontaktpersoner

Fagleder Johan Matteus Triumf, tel. +47 78 48 42 81
Rådgiver Arne Johan Turi, tel. +47 78 47 41 70