Lávdegoddečoahkkimat ja dievasčoahkkin golggotmánu 12.- 16. beivviid

Sámedikkis leat digitála lávdegoddečoahkkimat golggotmánu 12. ja 13. beivviid. Golggotmánu 14.- 16. beivviid lágiduvvo Sámedikkis dievasčoahkkin.

Geahča makkár áššit meannuduvvojit

Digitála čájeheapmi sámediggeviesus

Sámediggi láve dábálaččat fállat viessočájehemiid, muhto koronadili geažil leat buot dábálaš ofelastimat dán jagi heaittihuvvon. Fina geahččame min digitála čájeheami sámediggeviesus, mas beasat eanet oahpásnuvvat Sámediggái:

Watch a digital tour of the Sami Parliament Building, with english subtitles

Ođđasat