Arbeidsmøte/dialogmøte for å drøfte samisk immateriell kulturarv

27.3 - 12:00
28.3 - 12:00

Sametinget inviterer til et arbeidsmøte/dialogmøte for å drøfte samisk immateriell kulturarv.

Tid: 27. - 28.mars 2019

Sted: Diehtosiida, Kautokeino. Møterom: Allavárdu.

Arbeidsmøtet tar utgangspunkt i og er ment som oppfølging av konferansen som avholdt 23. og 24.mai 2018 i Inari. Et viktig mål for møtet er å drøfte videre oppfølging av dette tema.

Tema i møtet er blant annet:

- Gjensidig orientering om tidsaktuelle tema og problemstillinger innenfor immateriell kulturarv fra de ulike Sametingene og Samerådet
- Interessen og behovet for etiske prinsipper/guidelines
- Mulig felles samisk oppnevning til UNESCOs liste
- Oppfølging og organisering av det videre arbeidet med immateriell kulturarv   

Inviterte deltakere:

  • Sametingene i Sverige, Finland og Norge
  • Samisk kunstnerråd
  • Sámeráđđi/Samerådet
  • Samesløjdstiftelsen
  • Taike

Kontaktperson: Magne Svineng, 915 42 098

27.mars 2019

Kl. 1130 Lunsj
Kl. 1230 Bakgrunn og formål med møtet
Kl. 1300 Dream scenario for samisk immateriell kulturarv  – ved Piia Nuorgam
Kl. 1400 Innlegg fra deltakerne og samtaler rundt bordet
Kl. 1700 Oppsummering av dagen og avslutning

28.mars 2019

Kl. 0900 Felles strategi for samisk immateriell kulturarv
Kl. 1200 Lunsj og avslutning  

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!