Árranságastallamat - innholdet i samiske barnehager utifra samisk verdigrunnlag - Kautokeino

Sametinget har startet prosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain (Samiske barn i nye pedagogiske rom) som har som hovedformål at innholdet i samiske barnehager skal bygge på samisk filosofi, der samiske verdier, samisk naturfilosofi, språk, kultur, ledelse og tradisjonskunnskap bærer det pedagogiske arbeidet.

15.10 - 09:00

Prosjektet skal bidra til utvikling av samisk barnehagepedagogikk og didaktikk med grunnlag i samisk filosofi. Prosjektet skal fremme en ny arbeidsmåte som svarer til den samiske tenkemåten i de ulike områdene i Sápmi, der samiske verdier, dekolonisering og selvbestemmelse ligger til grunn.  Dette krever kompetanseheving til ansatte i samisk språk, kultur og tradisjonellkunnskap.

Sametinget inviterer forskere, samiske barnehageeiere, barnehageledere, barnehagelærere og andre interesserte til Árranságastallan (samtaler), der formålet er å samtale om hvordan samisk barnehagepedagogikk kan fremmes gjennom samisk språk og naturforståelse.

Sted: Diehtosiida, Guovdageaidnu

Dato: 15.oktober. 2019

Tema: Samisk barnehagepedagogikk i forhold til samisk språk og naturforståelse

Prográmma/program PDF | 398,074 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!