Dialogmøte om vold i samiske samfunn - Karasjok

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til dialogmøte om vold og overgrep 20. mai 2019 på Sametinget i Karasjok. 

20.5 - 10:00

Det samiske samfunn rapporterer om høy forekomst av vold og overgrep. Dette er en utfordring for oss som samfunn, enkeltmennesker og utøvere av offentlige tjenester.

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet har etterlyst gode tiltak og samordning for å forebygge og møte mennesker rammet av vold i nære relasjoner.

Vi inviterer til dialog om dette temaet for å sikre kunnskapsgrunnlaget vårt i arbeidet videre med å få på plass en nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner - hvor også samiske samfunn er inkludert som målgruppe med spesifiserte tiltak.

Vi ønsker innspill på konkrete tiltak som vi kan anbefale myndighetene å iverksette.

Møtet er delt i to, og vi ber dere stille på det som best beskriver deres virksomhet.

Kl. 10.00-12.00: Offentlig hjelpeapparat

Kl. 13.00-15.00: Sivilt samfunn og forskningsmiljøer

Lunsj kl 12-13 for de som melder seg på.

Vi ber om tilbakemelding på deltakelse innen 10. mai 2019 til rådgiver Ingeborg Larssen på e- post: ingeborg.larssen@sametinget.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!