Komitémøter og plenumsmøte 23. - 27. september

23.9 - 09:00
27.9 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komité- og plenumsmøter 23. - 27. september 2019.

Komitémøtene starter mandag 23. september kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 24. september innen kl. 17.00.

Plenumsmøtet starter onsdag 25. september kl. 09.00 og avsluttes fredag 27. september innen kl. 15.00.

Sakspapirer

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV fra onsdag 25. september til fredag 27. september.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:
29/19 Konstituering
30/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
31/19 Kunngjøring av nye saker
32/19 Spørsmål til Sametingsrådet
33/19 Meld. St. 31 (2018-2019) Melding til Stortinget - Samisk språk, kultur og samfunnsliv med Sametingets budsjettbehov 2021
34/19 Sametingets årlige sak om fiskeri 2019 - nærings- og rettighetsutvikling i sjøsamisk område
35/19 Sametingets handlingsplan for samiske barnehagetilbud 2019-2023
36/19 Samarbeidsavtaler 2019
37/19 Beaivváš Sámi Našunálateáhter - utbyggingsprosjekt - samlokalisering
38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid
39/19 Utvikling og organisering av samiske spesialisthelsetjenester
40/19 Organisering av duodji
41/19 Skolte-, ume- og pitesamiske navn på Sametinget

 

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:
Plan- og finanskomiteen:
- Sak 33/19 Meld. St. 31 (2018-2019) Melding til Stortinget - Samisk språk, kultur og samfunnsliv med Sametingets budsjettbehov 2021. Saksordfører: Klemet Erland Hætta, skyggesaksordfører: Ellinor Marita Jåma/Jovna Z. Dunfjell
- Sak 36/19 Samarbeidsavtaler 2019. Saksordfører: Toril Bakken Kåven/Kjetil Romsdal, skyggesaksordfører: Cecilie Hansen
- Sak 37/19 Beaivváš Sámi Našunála Teáhter - utbyggingsprosjekt – samlokalisering. Saksordfører: Synnøve Søndergaard, skyggesaksordfører: Isak Mathis O. Hætta

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:
- Sak 35/19 Sametingets handlingsplan for samiske barnehagetilbud 2019-2023. Saksordfører: Piera Heaika Muotka, skyggesaksordfører: Márjá-Liissá Partapuoli
- Sak 39/19 Utvikling og organisering av samiske spesialisthelsetjenester. Saksordfører: Aili Guttorm, skyggesaksordfører: Niko Valkeapää
- Sak 41/19 Skolte-, ume- og pitesamiske navn på Sametinget. Saksordfører: Thomas Åhren, skyggesaksordfører: Ann Elise Finbog  

Nærings- og kulturkomiteen:
- Sak 34/19 Sametingets årlige sak om fiskeri 2019 - nærings- og rettighetsutvikling i sjøsamisk område. Saksordfører Sandra Andersen Eira, skyggesaksordfører Arild Pettersen Inga
- Sak 38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid. Saksordfører Bjørn Inge Mo, skyggesaksordfører Mathis Nilsen Eira
- Sak 40/19 Organisering av duodji. Saksordfører Ann Karin Kvernmo, skyggesaksordfører John Kappfjell

Program:

Mandag 23. september

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte på møterom 214.
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Tirsdag 24. september

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 25. september

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 29/19 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 30/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 – 14.30 Samiske tall forteller 12, Auditoriet
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 31/19 Kunngjøring av nye saker
Sak 32/19 Spørsmål til Sametingsrådet
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00
18.00 Sametingets 30-års jubileum
Jubileumsmiddag kl. 20.00

Torsdag 26. september

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 33/19 Meld. St. 31 (2018-2019) Melding til Stortinget - Samisk språk, kultur og samfunnsliv med Sametingets budsjettbehov 2021
Sak 34/19 Sametingets årlige sak om fiskeri 2019 - nærings- og rettighetsutvikling i sjøsamisk område
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 34/19 forts. Sametingets årlige sak om fiskeri 2019 - nærings- og rettighetsutvikling i sjøsamisk område
Sak 35/19 Sametingets handlingsplan for samiske barnehagetilbud 2019-2023
Sak 36/19 Samarbeidsavtaler 2019
Sak 37/19 Beaivváš Sámi Našunála Teáhter - utbyggingsprosjekt – samlokalisering
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00

Fredag 27. september

før lunsj 09.00 – 12.00
saker
Sak 38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid
Sak 39/19 Utvikling og organisering av samiske spesialisthelsetjenester
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 13.00 –
Sak 40/19 Organisering av duodji
Sak 41/19 Skolte-, ume- og pitesamiske navn på Sametinget
16.15 Avreise med buss til Lakselv 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!