Komitémøter

18.2 - 09:00
22.2 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 18. – 22. februar 2019. Komitémøtene starter tirsdag 19. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 22. februar innen kl. 15.00. Mandag 18. februar er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 4. – 8. mars 2019. Plenumsmøtet starter tirsdag 5. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 8. mars innen kl. 15.00. Mandag 4.mars er satt av til gruppemøter.

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

- Plan- og finanskomiteen:

Sak 09/19 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering. Saksordfører Lars Filip Paulsen, skyggesaksordfører Isak Mathis O. Hætta
Sak 10/19 Sametingets årsmelding 2018. Saksordfører Karen Anette Anti, skyggesaksordfører Bjørn Thomas Åhren
Sak 11/19 Endringer av finnmarksloven som følge av sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Saksordfører Ronny Wilhelmsen, skyggesaksordfører Aili Guttorm

- Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

Sak 06/19 Sametingets forventninger til FN og statene i forbindelse med det internasjonale året for urfolksspråk. Saksordfører: Niko Valkeapää, skyggesaksordfører: Márjá-Liissá Partapuoli
Sak 14/19 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2020. Saksordfører Elisabeth Erke, skyggesaksordfører Gunn-Anita Jacobsen

- Nærings- og kulturkomiteen:

Sak 07/19 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2019. Saksordfører: Klemet Klemetsen, skyggesaksordfører: Nora Marie Brandsfjell
Sak 08/19 Klimaendringer og rettferdig utvikling. Saksordfører: Mathis Nilsen Eira, skyggesaksordfører: John Kappfjell

- Valgkomiteen:

Sak 12/19 Valg av medlemmer til komiteene i Sametinget

Mandag 18. februar
09:00 – Gruppemøter
12.00 – Lunsj
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 19. februar
09.00 – 10.00 Finnmarkskommisjonen – innføring om kommisjonen og status for arbeidet - Auditoriet
10.00 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Onsdag 20. februar
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Torsdag 21. februar
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 16.00 Markering av den internasjonale dagen for morsmål - Auditoriet
16.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Fredag 22. februar
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
14.30 Avreise med buss til Lakselv (rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!