Komitémøter

20.5 - 09:00
24.5 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 20. - 24. mai 2019. Komitémøtene starter tirsdag 21. mai kl. 09.00 og avsluttes fredag 24. mai innen kl. 15.00. Mandag 20. mai er satt av til gruppemøter. 

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 3. – 7. juni 2019.

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

- Plan- og finanskomiteen:
Sak 21/19 Årsmelding 2018 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Saksordfører: Anne Henriette Reinås Nilut, skyggesaksordfører: Tom Sottinen
Sak 22/19 Sametingets reviderte budsjett 2019. Saksordfører: Runar Myrnes Balto, skyggesaksordfører: Ellinor Marita Jåma

- Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:
Sak 23/19 Etiske retningslinjer og kollektiv samtykke innenfor samisk helseforskning. Saksordfører: Kåre Olli, skyggesaksordfører: Piera Heaika Muotka
Sak 26/19 Sametingsmelding om samiske barnehagetilbud. Saksordfører: Márjá-Liissá Partapuoli, skyggesaksordfører: Gunn Anita Jakobsen

- Nærings- og kulturkomiteen:
Sak 25/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft
Sak 27/19 Nordisk språksamarbeid

Sametingets gruppe- og komitemøter 20. - 24.05.2019 i Karasjok

Mandag 20. mai

09:00 – Gruppemøter
12.00 – Lunsj
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 21. mai

09.00 – 10.00 Reisepolitkk for sametinget og sametingets forretningsorden – Auditoriet
10.00 – 10.30 Kaffepause og gruppemøte
10.30 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Onsdag 22. mai

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Torsdag 23. mai

09.00 – 12.00 Seminar om Sametingets næringsmelding - Auditoriet
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Fredag 24. mai

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause og gruppemøte
10.30 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
14.30 Avreise med buss til Lakselv (rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!