Møte med Kautokeino kommune

15.2 - 12:00

Møte med Kautokeino kommune  fredag 15.02 tii 12.00-15.00 kommunens rådhus. Fra Sametingsrådet deltar sametingspresident Aili Keskitalo, rådsmedlem Berit Marie Eira og rådsmedlem Silje K. Muotka

Saker

  • Samarbeidsavtalen om tospråklighet -oppfølging og informasjon
  • Språksenter i kommunen
  • Informasjon om FNs internasjonale år for urfolksspråk
  • Giélelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten

Næring og samfunnsutvikling

  • Sametingets arbeid med en ny melding om næringsutvikling
  • Hutkás gielda
  • European 15 (arkitekt og landskapsarkitekt konkurranse) - informasjon ønskes fra   kommunen

Skole

  • Skoleprosjekt «Røtter og vinger» - informasjon ønskes fra kommunen

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!