Møte med Samisk forum for domstolene

29.3 - 09:00

Sametinget har møte med Samisk forum for domstolene  for å drøfte hvordan domstolene på best mulig måte kan ivareta den samiske dimensjon og rettssikkerheten for samer/samiske grupperinger. Dette omfatter både språkbruk og kulturell/rettslig kompetanse. Temaet knyttes også til det pågående arbeid i domstolkommisjonen vedr struktur og kompetanse, eventuelt også forholdet til sannhetskommisjonens arbeid.

Sametingspresident Aili Keskitalo deltar.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!