12.6 - 09:00
15.6 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 28.05- 31.05 og ekstraordinært plenum 01.06.2018 og Sametingets plenumsmøter 11.- 15.06. 2018. Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 12. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 15. juni innen kl. 15.00. Mandag 11. juni er satt av til gruppemøter.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

021/18 Konstituering
022/18 Elisabeth Erke - Søknad om å fratre vervet som plenumsleder
023/18 Tor H. MIkkola - Søknad om å fratre vervet som medlem i plenumsledelsen
024/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
025/18 Kunngjøring av nye saker
026/18 Spørsmål til Sametingsrådet
027/18 Sametingrådets redegjørelse om samisk litteratur 20180
028/18 Sametingets reviderte budsjett 20180
029/18 Endringer i sameloven – Konsultasjoner
030/18 Samiske interesser i regionreformen
031/18 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
032/18 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering
033/18 Sametingsmelding om duodji som næring
034/18 Møteplan for Sametingets komite- og plenumsmøter 2019
035/18 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2017
036/18 Sametingets budsjettbehov 2020
038/18 Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør 2018 - 2021
039/18 Valg av nye medlemmer til Plenumsledelsen og valg av ny plenumsleder
040/18 Valg av nytt medlem til styret i Finnmarkseiendommen

Saksdokumenter finnes her.

Program plenumsmøte pdf ( 277,011 kB )

Mandag 11. juni
09.00 – Gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte på møterom 214.

Tirsdag 12. juni
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 21/18 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 22/18 Elisabeth Erke - Søknad om å fratre vervet som plenumsleder
Sak 23/18 Tor H. MIkkola - Søknad om å fratre vervet som medlem i plenumsledelsen
Sak 24/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 25/18 Kunngjøring av nye saker
Sak 26/18 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 27/18 Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur - fremlegging
pauser: Kaffepause kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 13. juni
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 28/18 Sametingets reviderte budsjett 2018
Sak 29/18 Endringer i sameloven – Konsultasjoner
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
Onsdag 13. juni
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 30/18 Samiske interesser i regionreformen
Sak 31/18 Sametingets kontrollutvalg – årsmelding 2017
pauser: Kaffepause kl. 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 14. juni
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 33/18 Sametingsmelding om duodji som næring
Sak 34/18 Møteplan for Sametingets komite- og plenumsmøter 2019
Sak 35/18 Årsmelding 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 36/18 Sametingets budsjettbehov 2020
Sak 32/17 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering
pauser: Kaffepause kl. 16.30 – 17.00

Fredag 15. juni
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 27/18 Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur – debatt
Sak 38/18 Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør 2018 – 2021
Sak 40/18 Valg av nytt medlem til styret i Finnmarkseiendommen
Sak 39/18 Valg av nye medlemmer til Plenumsledelsen og valg av ny plenumsleder
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
14.30 Avreise med buss til Lakselv (Rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!