Plenumsmøte 3. - 5. mars

Program plenum mars 2020 PDF | 363,42 kB

Mandag 2. mars

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 15.00 Lunsj
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 3. mars

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 01/20 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 02/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten

pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 1500
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 03/20 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/20 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 05/20 Sametingsrådets redegjørelse om samisk kulturminnevern - fremlegging
Sak 06/20 Sametingets innspill ti jordbruksforhandlingene 2020
Sak 07/20 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2021

pauser:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Onsdag 4. mars

før lunsj 09.00 – 12.00
09.00 – 12.00 Seminar om ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

pauser:
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 08/20 Internasjonalt år for urfolksspråk 2019 – Slutterklæring
Sak 09/20 Samisk immateriell kulturarv og UNESCO konvensjonen om vern av immateriell kulturarv – oppfølging og muligheter
Sak 10/20 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Stine Marie Høgden

pauser:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 5. mars

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 11/20 Sametingets årsmelding 2019
Sak 12/20 Avtale med riksrevisjonen

pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 15.00

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 13/20 Uttalelse - Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner
Sak 05/20 Sametingsrådets redegjørelse om kulturminnevern - debatt
Sak 14/20 Valg av ny leder til nærings- og kulturkomiteen
Sak 15/20 Søknad om permisjon – Bjørn Inge Mo

pause:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!