Plenumsmøte 4. - 8. mars

04.3 - 09:00
08.3 - 14:00

4. - 8. mars har Sametinget plenumsmøte i Karasjok.

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 18. – 22. februar 2019. Komitémøtene starter tirsdag 19. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 22. februar innen kl. 15.00. Mandag 18. februar er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 4. – 8. mars 2019. Plenumsmøtet starter tirsdag 5. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 8. mars innen kl. 15.00. Mandag 4. mars er satt av til gruppemøter.

Sakspapirer

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV fra tirsdag 5. mars til fredag 8. mars.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:
Saksnr Sakstittel
001/19 Konstituering
002/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
003/19 Kunngjøring av nye saker
004/19 Spørsmål til Sametingsrådet
005/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn
006/19 Sametingets forventninger til FN og statene i forbindelse med det internasjonale året for urfolksspråk
007/19 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2019
008/19 Klimaendringer og rettferdig utvikling
009/19 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering
010/19 Sametingets årsmelding 2018
011/19 Endringer av finnmarksloven som følge av sammenslåing av Finnmark og Troms fylker
012/19 Valg av medlemmer til komiteene i Sametinget
013/19 Søknad om permisjon - Inger Eline Eriksen Fjellgren
014/19 Møteplan for Sametingets komite- og plenumsmøter 2020

Mandag 4. mars
09.00 – Gruppemøter
12.00 – 15.00 Lunsj
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 5. mars
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 01/19 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 02/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 1500
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 03/19 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/19 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 05/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn
pauser: Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Onsdag 6. mars
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 06/19 Sametingets forventninger til FN og statene i forbindelse med det internasjonale året for urfolksspråk
Sak 07/19 Innspill til jordbruksforhandlingene 2019
pauser: Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 08/19 Klimaendringer og rettferdig utvikling
Sak 09/19 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering
pauser: Kaffepause kl 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 7. mars
før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 10/19 Sametingets årsrapport 2018
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 15.00
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 11/19 Endringer av finnmarksloven som følge av sammenslåing av Finnmark og Troms fylker
Sak 05/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn - debatt

Fredag 8. mars
før lunsj 09.00 – 12.00
0900-0930 Markering av kvinnedagen – Mary Sarre
saker:
Sak 12/19 Valg av medlemmer til komiteene i Sametinget
Sak 13/19 Søknad om permisjon – Inger Eline Eriksen Fjellgren
Sak 14/19 Møteplan for Sametingets komité og plenumsmøter 2020
pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
14.30 Avreise med buss til Lakselv (Rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!