04.2 - 09:00
05.2 - 17:00

Sametinget er i gang med en langsiktig språksatsning som vi har kalt for Språkløftet. Dette er en helhetlig pg målrettet satsning på samiske språk på alle samfunnsområder. Sametingets visjon er at samiske språk skal være naturlige, samfunnsbærende og levende språk i samfunnet. Vårt grunnsyn er at norsk og samiske språk skal være likestilte og likeverdige språk. Dette krever en solid språksatsning i samfunnet, hvor alle aktører kan bidra til et løft av de samiske språkene. 

FN har vedtatt at 2019 skal være internasjonalt år for urfolksspråk. Dette ønsker Sametinget å markere på språkkonferansen med deltakelse fra andre urfolk. 

Vi ser dette som startskuddet for sametingets språksatsning - Språkløftet, og vil være den første større markeringen av internasjonalt urfolksspråk år. Vi ønsker å invitere samiske kommuner, språksentre, språk – og kulturinistitusjoner, private og offentlige aktører og næringsliv samt urfolk fra ulike deler av verden til konferansen. Tema for konferansen vil være språkløft på ulike nivåer og samfunnsområder. 

Program for konferansen er under utarbeidelse.

Påmelding her

For mer informasjon:
Kirsten Appfjell
Lasse Juhán Helander

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!