Seminar for Sametingets representanter i verneområdestyrene

20.3 - 11:00
21.3 - 11:00

Sametinget skal arrangere et seminar for sine oppnevnte medlemmer i verneområdestyrene 20.- 21.3.19 i Kirkenes, Thon Hotel.

Onsdag 20.3.2019

11-13 Lunsj
13.00 Velkommen ved Sametingsråd Silje Muotka
13.20 Besøksstrategier
 Erfaringer fra tre styrer som har vedtatt eller er nesten ferdige med besøksstrategier.
14.20  Kaffe
14.30 Besøksstrategier fortsetter
 Verksted om strategier for bedre synliggjøring av samisk bruk i besøksforvaltning
16.00 Åpen mikrofon - Tid for spørsmål fra styremedlemmene
 Innledning ved rådsmedlem Silje Muotka
17.00 Befaring til Øvre Pasvik nasjonalparksenter ved NIBIO Svanhovd med buss
18.30 Middag ved Svanhovd
20.00 Retur til Kirkenes med buss

Torsdag 21.3.2019

08.00 Nytt siden sist?
 Trollheimen og Skarvan Roltdalen partssammensatt styre – bakgrunn og erfaringer
 Sametingets veileder for verneområdestyrerepresentantene
08.50 Kaffe
09.00 Samiske interesser i verneområdene - arbeidet fremover                               
 Miljødirektoratet (45 min)
 Sametingsrådets oppfølging arbeid videre – Silje Muotka (45 min)
10.30 Lunsj og vel hjem

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!