22.2 - 12:00

Kåfjord kommune inviterer til et åpent seminar om forslagene til samisk språkutvalg - NOU 2016: 18 Hjertespråket. 

Tid: Onsdag 22. februar kl. 12.00-16.00
Sted: Rådhuset i Olderdalen

Samisk språkutvalg avga 10. oktober 2016 utredningen NOU 2016: 18 Hjertespråket. Utvalget foreslår en rekke lovendringer og tiltak for å styrke og utvikle sør-, lule- og nordsamisk språk.

Seminaret fokuserer på forslagene i språkutredningen, blant annet språkrettigheter, ny organisering av språkområder, utfordringer knyttet til samiske språk og språkopplæringsmetoder. Fra Sametinget deltar førstekonsulent Marja K. Partapuoli.

Seminaret tolkes mellom norsk og nordsamisk. Det kan komme endringer på programmet.
Mer informasjon finner du på nettsidene til Kåfjord kommune

Kontaktperson: Per-Johannes Marainen, leder på Samisk språksenter, tlf: 464 30 024

Program:

12.00:  Buresboahtin/ Kaffe

12.15  Åpning ved Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune

12.25Presentasjon av NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk ved Bård Pedersen, Fylkesmannen i Troms.

13.15: Spørsmål og kommentar

13.25  Seaillut váibmogiela! Strategier, idealer og virkelighet ved flerspråklig oppvekst, Kristine Bentzen, professor, UiT

13.45: Spørsmål og kommentar

13.55: Kaffepause med enkel servering

14.10  Hjertespråket sett fra en sjøsamisk kommune, Svein O. Leiros, ordfører i Kåfjord kommune

14.30:  Spørsmål og kommentar

14.40: Utfordringer med å lære samisk som barn og ungdom i Kåfjord kommune, Sajane Olsen, elev ved Manndalen skole

14.50: Spørsmål og kommentarer

15.00: Maid dainna váibmogielain? Hva skal vi nå da med dette hjertespråket?;  Ane-Alis Vatne Johansen, Giellasiida/Samisk språksenter

15:20  Spørsmål og kommentar, og avsluttende diskusjon

15:50: Avslutning og oppsummeringEinar Pedersen; Rådmann i Kåfjord kommune

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!