19.5 - 11:30

Sametingsråd Per Mathis Oskal deltar på seminar om sjøsamenes rett til fiske. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter arrangerer 19. mai et seminar om sjøsamiske rettigheter som en del av menneskerettighetene. I NIMs årsmelding for 2016 anbefaler de lovfesting av sjøsamenes rett til fiske. Seminaret er på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, fredag 19. mai fra klokken 11:30 til 14:30.

Program:

11:30 – 12:00 Enkel lunsj
12:00 – 12:05 Velkomsthilsen fra det juridiske fakultetet, ved dekan Trude Haugli 
12:05 – 12:15 Nasjonal institusjons rolle og årsmeldingens betydning, ved styrets nestleder Knut Vollebæk
12:15 – 12:25 Hvordan kan Nasjonal institusjon bidra til å styrke gjennomføringen av urfolks/samers rettigheter nasjonalt, ved direktør Petter Wille
12:25 – 12:35 Spørsmål og diskusjon
12:35 – 13:35 Paneldebatt, særlig om sjøsamiske rettigheter. Innlegg ved lagdommer Susann Funderud Skogvang og postdoktor Camilla Brattland 
13:35 – 13:55 Spørsmål og diskusjon
13:55 – 14:00 Oppsummering av seminaret, ved direktør Petter Wille

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!