Halvårlig møte med Kommunal- og distriktsdepartementet

Sametingsrådet har halvårlig møte med Kommunal- og distriktsdepartementet i Sametinget i Karasjok 21. november 2023. Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) deltar, sammen med blant annet statssekretær Nancy Porsanger Anti.

Dato
21. november 2023
Tid
10:30 - 14:45
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Program:

10.30 Omvisning i Sametinget
11.15-12.00 Lunsj
12.00-13.15 Møte 
13.15-13.45 Pause
13.45-14.45 Møte

Saksliste:

 1.  Oppfølging av SRU II 
 2. Statsråden er invitert til å involvere seg i arbeidet med urfolks matsystemer 
 3. Melkøya-prosessen
 4. Oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
 5. Tilbakemelding på forslag om tema for stortingsmeldingen for 2025 
 6. IDIL og konferansen i Bodø 2024 
 7. Behov for økte midler til kommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet for samisk språk
 8. Plenumssak – Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
 9. Orienteringssaker
  1. Samordningsmøter mellom departementene om samiske saker
  2. Orientering om revisjon av Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser (regjeringen.no), med særlig fokus på forholdet mellom konsultasjoner og areal- og dispensasjonssaker (som en orienteringssak i og med at det er en prosess på gang med konsultasjoner om veileder)
  3. EMRIP på landbesøk