Møte i referansegruppen for kvalitetsutvikling

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og sametingsrådgiver Anne Henriette Nilut deltar i møte med referansegruppen for kvalitetsutvikling med Kunnskapsdepartementet, 18. juni.

Dato
18. juni 2024
Tid
12:00 - 13:30
Sted
Oslove/Oslo