Den 17. sesjonen til FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP)

Sametingspresident Silje Karine Muotka og politisk rådgiver Anne Henriette Nilut deltar på den 17. sesjonen til FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter fra 8. - 11. juli. 

Tidspunkt
Mandag 08.07.2024 10.00 - torsdag 11.07.2024 18.00
Sted
Geneve

Sametinget deltar i et panel under punkt 6, som er landengasjement. EMRIP hadde som oppdrag å besøke Norge i perioden 6 - 15. mars 2024. Innholdet fra besøket blir drøftet den 9. juli kl. 10 - 13. 

Sametingspresidenten holder innlegg torsdag 11. juli under punkt 7 – International Decade of Indigenous Languages.