Kalender

Workshop – familieperspektivet og likestilling i reindriften

26. januar kl. 09.00-15.30 arranger Reindriftsrettsutvalget et digitalt workshop om familieperspektivet og likestilling i reindriften. Møtespråk er nordsamisk og norsk. Innmeldingslink legges ut snart.

Dato
26. januar 2021
Tid
9:00 - 15:30
Sted
Digitála/Digitalt

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i både et samisk og i et internasjonal perspektiv er reindrift særegent. Å ivareta samiske rettigheter, å styrke den familiebaserte og tradisjonelle reindriften, og reindriftens tilknytning til samisk kultur er Sametinget hovedmålsettinger i reindriftspolitikken.

Reindriftskvinner er sentrale i barneoppdragelse da barna er med mor mesteparten av tiden på grunn av skolegang. Menn har vanligvis hovedansvaret for drift av siidaen. Den tradisjonelle driften, som var vanlig tidligere og hvor hele familien var med på flytting, har endret seg. Men mesteparten av reindriftens egen indre organisering har derimot blitt opprettholdt, som siidadoallu og báikedoallu. Organisasjonsmodellen er ikke det eneste som har blitt opprettholdt, de samme oppgavene utføres også som før, det være seg å gjete rein, arbeid med reinflokken i reingjerdet, å ta vare på og bearbeide materiale av rein, samt duodji. Med organiseringa og oppgavene følger kunnskap, og det er nødvendig å videreføre dette til kommende generasjoner, skriver Solveig Joks, i artikkelen Boazodoalu máhtut áiggis áigái, publisert i tidsskriftet Dieđut 2007.

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har opprettet et samisk offentlig lovutvalg som skal se på behovet for å endre på dagens reindriftslov. Lovutvalget er et selvstendig utvalg. Utvalget ble oppnevnt 29.10.18 og skal levere sin utredning innen juni 2021.

I den forbindelse har utvalget en åpen workshop hvor formålet er å granske og gå gjennom hvordan familiebasert reindrift og likestilling ivaretas i reindriftsloven og hvilke hensyn man må ta i en eventuell endring av loven i framtiden.