Kalender

Samenes nasjonaldag – Sametingets deltakelse

Feiringen av samenes nasjonaldag 2021 blir i hovedsak digital landet over. Sametingspresident Aili Keskitalo sender digital hilsen til det samiske folk via Sametingets Facebook-side lørdag 6. februar kl. 12.00.

Dato
6. februar 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Digitála/Digitalt

Her er programmet for sametingsrådet og sametingsdirektøren for øvrig:

  • Sametingspresident Aili Keskitalo deltar med åpningshilsen på Tromsø kommunes offisielle markering av samenes nasjonaldag, som i år skjer digitalt. Arrangementet strømmes fra kl. 11.45 via Gáisi Giellaguovddáš/språksenter sin Facebook-side.
  • Lørdag morgen gjester sametingspresidenten NRK Helgemorgen og TV2 Nyhetskanalen fra Tromsø.
  • Sametingspresidenten er også studiogjest i avisa Ávvir sin nasjonaldagssending kl. 18.00, som kan ses på nettsidene deres. Senere samme kveld er presidenten gjest i nasjonaldagssendingen til NRK Sápmi kl. 21.10 på NRK1.
  • Sametingspresidenten deltar også med digital hilsen på en rekke arrangementer i landet.
  • Sametingsråd Silje Karine Muotka deltar på markering i regi av Álttá Sámiid Searvi kl. 12.00-16.00
  • Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen gjester NRK P3 i forbindelse med samenes nasjonaldag mellom kl. 13-14, i radioprogrammet Samenes nasjonaldag: med Silje og Jakob
  • Sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén deltar med åpningshilsen på OsloMets markering av samenes nasjonaldag, et digitalt seminar med temaer urfolk og pandemier, og urfolk og minoriteter i skole og utdanning. Arrangementet blir strømmet på OsloMets Facebook-side fredag 5.2 fra kl. 11.30.
  • Sametingsrådets politiske rådgiver Eirik Larsen deltar på digital markering av samenes nasjonaldag i Harstad. 6. Februar-komiteen arrangerer i samarbeid med avisa Harstad Tidende en TV-sending 6. Februar fra kl. 1800. Sendingen er åpen for alle og kan ses på Harstad Tidende.
  • Sametingsrådet politiske rådgiver Maja Kristine Jåma deltar på digital markering av samenes nasjonaldag i Snåsa, i regi av Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur - Snåsa kommune. Program og informasjon om strømming
  • Jåma følger også festmøtet Saemiej åålmegebiejjie Tråantesne senere samme kveld, i regi av Studentersamfundet i Trondhjem. Møtet streames via YouTube.