Kalender

Innlegg på workshop om urfolk og kulturarv

Sametingspresident Aili Keskitalo holder et innlegg om samisk kulturminnevern på 2021 International Online Workshop on Indigenous Heritage, onsdag 10. mars, i regi av ICOMOS, som er en ikke-statlig internasjonal organisasjon dedikert til bevaring av verdens monumenter og steder.

Dato
10. mars 2021
Tid
17:30 - 19:00
Sted
Digitála/Digitalt