Kalender

Isak Saba senterets 20-årsmarkering

Sametingspresident Aili Keskitalo deltar med åpningshilsen på Isak Saba senterets 20-årsmarkering i Nesseby kommune, 3. september 2021. Senteret markerer med et seminar, der temaet er samisk språk og dets betydning i samfunnet og enkeltpersoners liv. 

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar også med et innlegg på seminaret.

Dato
3. september 2021
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Unjárga/Nesseby