Kalender

Komitémøter

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komité- og plenumsmøter 12.- 16.10. 2020.

Komitémøtene starter mandag 12. oktober kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 13. oktober innen kl. 17.00. Komitémøtene arrangeres via Teams.

Plenumsmøtet starter onsdag 14. oktober kl. 09.00 og avsluttes fredag 16. oktober innen kl. 15.00. Plenumsmøtet avholdes på Sametingets bibliotek.

Tidspunkt
Mandag 12.10.2020 09.00 - tirsdag 13.10.2020 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen
Sak 41/20 Samarbeidsavtaler 2020
Saksordfører: Synnøve Søndergaard (AP)
Skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad (NSR)

Sak 42/20 Meld. St 31 (2019 - 2020) samisk språk, kultur og samfunnsliv
Saksordfører: Ronny Wilhelmsen (Bb)
Skyggesaksordfører: Håvard Nuhtte Sara, NSR

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
Sak 40/20 Sametingets rapport til Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk og til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelsen av nasjonale minoriteter
Saksordfører: Niko Valkeapää (NSR)
Skyggesaksordfører: Elisabeth Erke (Sp)

Nærings- og kulturkomiteen
Sak 43/20 Vindkraft på land – Sametingets syn
Saksordfører: Jovna Vars Smuk (NSR/SfP)
Skyggesaksordfører: Arild Pettersen Inga (Bb)

Sak 44/20 Sametingets årlige fiskerisak 2020
Saksordfører: Tor H. Mikkola (Sp)
Skyggesaksordfører: Sandra Andersen Eira (NSR)

Se møtedokumenter

Program komité- og plenumsmøter 12. – 16.10.20 (PDF, 119 kB)