Kalender

Plenumsmøte

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komité- og plenumsmøter 12.- 16.10.20.

Komitémøtene starter mandag 12. oktober kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 13. oktober innen kl. 17.00. Komitémøtene avholdes digitalt, via Teams.

Plenumsmøtet starter onsdag 14. oktober kl. 09.00 og avsluttes fredag 16. oktober innen kl. 15.00. Plenumsmøtet avholdes på Sametingets bibliotek.