Kalender

Møte i Sametingets kontrollutvalg

Sametingets kontrollutvalg har digitalt møte 04.05.21 kl. 10.00 - 15.00.

Dato
4. mai 2021
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Digitála/Digitalt

Saksliste:

07/21                    Innkalling og godkjenning av sakslista
08/21                    Regnskapsoversikt pr. 31.03.21
                             Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
09/21                    Kontrollutvalgets årsmelding 2020
10/21                    Møteplan 2021
11/21                    Nye bestillinger:

  • BS 01/21 – Sametingets årsregnskap 2020
  • BS 02/21 – Sametingets møtebøker 2020
  • BS 03/21 – Sametingets klagenemndas møtebøker 2020
  • BS 04/21 – Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet 2020

02/21                     Eventuelt

Kontaktperson: Leder i kontrollutvalget Jørn Are Gaski, mob. 92220598