Kalender

Politisk møte med Tjeldsund kommune

Sametinget har politisk møte med Tjeldsund kommune 19.05.21 kl. 09:00 – 11:00 via Teams. Fra Sametinget deltar sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen på møtet.

Dato
19. mai 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Digitála/Digitalt

Dette er et dialogmøte om samarbeidsavtalen om tospråklighetmidler – Oppfølging og informasjon.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11