Kalender

Komitémøter

Komitémøtene starter tirsdag 17. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 20. november innen kl. 15.00. På grunn av koronasituasjonen gjennomføres komitémøtene digitalt, via Teams.

Plenumsmøtet starter tirsdag 1. desember kl. 08.30 og avsluttes fredag 4. desember innen kl. 16.00.

Komitemøtene er åpne for alle og de som ønsker det kan følge komitemøtene. 

Møtet til plan- og finanskomiteen: Klikk her for å følge møtet
Møtet til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen: Klikk her for å følge møtet
Møtet til nærings- og kulturkomiteen: Klikk her for å følge møtet

Tidspunkt
Tirsdag 17.11.2020 09.00 - fredag 20.11.2020 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen
Sak 59/20 Revidering av Sametingets planveileder
Saksordfører: Cecilie Hansen (SP)
Skyggesaksordfører: Lars Filip Paulsen (H)

Sak 60/20 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
Saksordfører: Tom Sottinen (AP)
Skyggesaksordfører: Ellinor M Jåma (ÅaSG)

Sak 61/20 Sametingets budsjett 2021
Saksordfører: Runar Myrnes Balto (NSR)
Skyggesaksordfører: Anne Henriette Nilut (NSR)

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
Sak 57/20 Krav om kjønnsfordeling av listeforslag ved Sametingsvalget 2021
Saksordfører: Bjørn Thomas Åhrén (NSR)
Skyggesaksordfører: Elisabeth Erke (SP)

Sak 62/20 Sábme jállu - Sametingsmelding om likestilling
Saksordfører: Márjá-Liissá Partapuoli (NSR/SáB)
Skyggesaksordfører: Kåre Olli (uavhengig)

Sak 63/20 Sametingets myndighet innenfor høyere utdanning - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, og stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler
Saksordfører: Kjellrun Wilhelmsen (NORD)
Skyggesaksordfører: Karen Anette Anti (NSR)

Nærings- og kulturkomiteen
Sak 54/20 Kunstneravtalen 2021
Saksordfører: Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja)
Skyggesaksordfører: Jan Ole Klemet Hermansen (SP)

Sak 55/20 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2021
Saksordfører: Per Mathis Oskal (AP)
Skyggesaksordfører: Berit Marie P.E. Eira (JOHT)

Sak 56/20 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2021/2022
Saksordfører: Mathis Nilsen Eira (NSR)
Skyggesaksordfører: Arild P. Inga (AP)

Valgkomiteen
Sak 58/20 Oppnevning av Sametingets valgnemnd

Saksfremlegg

Program - Sametingets komitémøter 17. - 20.11.20 

Tirsdag 17. november
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.30 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte via Teams
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 18. november
09.00 – 11.30 Seminar – Oppfølging av gruveplanen i Nussir og Gumppenjunni
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 – 14.30 Samiske tall forteller 13
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 19. november
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 20. november
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 13.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 – 15.00 Komitémøter