Kalender

Klagenemnd for tilskuddssaker har møte

Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker har digitalt møte 17.06.21, kl. 09.00-15.00.

Dato
17. juni 2021
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Digitála/Digitalt

Saksliste:
007/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
008/21 Klage i sak HE 050/20 - Mathis A. Sara - Primærnæringer 2020
009/21 Klage i sak RE 021/20 - Berit Mienna, Nesseby - Duodji 2020
010/21 Klage i sak HE 185/20 - Boltås AS, Tjeldsund kommune - Variert næringsliv 2020 - Innkjøp av traktor
011/21 Klage i sak HE 004/21 - Leif-Ammon Lansman, Nesseby kommune - Primærnæringer 2021 - Fiskefartøy
012/21 Klage i sak HE 003/21 - Løkke Kystfiske AS, Hammerfest kommune - Primærnæringer 2021 - Fiskefartøy