Kalender

Møte mellom sametingspresidenten og utenriksministeren

Det er møte mellom utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og sametingspresident Aili Keskitalo 23. juni kl. 12.00-12:45. Dette er et fast årlig møte, og i år foregår det digitalt på Teams. Politisk rådgiver Eirik Larsen deltar også. 

Dato
23. juni 2021
Tid
12:00 - 12:45
Sted
Digitála/Digitalt

Saksliste:

1. Gjensidig informasjon og oppfølging fra internasjonalt arbeid, herunder ministermøtet i Arktisk råd, Barentssamarbeidet, FNs Permanent forum for urfolk, og FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032
2. Norges rolle i FNs sikkerhetsråd
3. UN Food Systems Summit 2021 + Pre-Summit I Roma 19–21 July 2021
4. Framtidig samisk representasjon i EU
5. Eventuelt

Kontaktinformasjon: Fagleder Jon Petter Gintal +47 78 47 40 84