Kalender

Plenumsmøte 1. - 4. desember

Plenumsmøtet starter tirsdag 1. desember kl. 08.30 og avsluttes fredag 4. desember innen kl. 16.00. På grunn av Koronasituasjonen så avholdes plenumsmøtet digitalt.

Komitémøtene starter tirsdag 17. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 20. november innen kl. 15.00.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV:
Direktesending Sametingets plenum 1.12: https://sametinget.kommunetv.no/live/105
Direktesending Sametingets plenum 2.12: https://sametinget.kommunetv.no/live/107
Direktesending Sametingets plenum 3.12: https://sametinget.kommunetv.no/live/108
Direktesending Sametingets plenum 4.12: https://sametinget.kommunetv.no/live/109

Saksfremlegg

Tidspunkt
Tirsdag 01.12.2020 09.00 - fredag 04.12.2020 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

49/20 Konstituering
50/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
51/20 Kunngjøring av nye saker
52/20 Spørsmål til Sametingsrådet
53/20 Sametingsrådets redegjørelse om laks
54/20 Kunstneravtale 2021
55/20 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2021
56/20 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2021/2022
57/20 Krav om kjønnsfordeling til listeforslag ved Sametingsvalget 2021
58/20 Oppnevning av Sametingets valgnemnd
59/20 Revidering av Sametingets planveileder
60/20 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
61/20 Sametingets budsjett 2021
62/20 Sábme jállu - Sametingsmelding om likestilling
63/20 Sametingets myndighet innenfor høyere utdanning - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, og stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Program desember-plenum 2020 (PDF, 113 kB) 

Program

Mandag 30. november
12.30 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte via Teams

Tirsdag 1. desember
før lunsj 08.30 - 12.00
saker:
Sak 49/20 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 50/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 51/20 Kunngjøring av nye saker
Sak 52/20 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 53/20 Sametingsrådets redegjørelse om laks – fremlegging

Onsdag 2. desember
før lunsj 08.30 - 12.00
saker:
Sak 54/20 Kunstneravtalen 2021
Sak 55/20 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2021
Sak 56/20 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2021/2022
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 56/20 Forts. Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2021/2022
Sak 57/20 Krav om kjønnsfordeling til listeforslag ved Sametingsvalget 2021
Sak 58/20 Oppnevning av Sametingets valgnemnd
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Torsdag 3. desember
før lunsj 08.30 - 12.00
saker:
Sak 59/20 Revidering av Sametingets planveileder
Sak 60/20 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
Lunsj kl. 12.00 - 15.00
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 61/20 Sametingets budsjett 2021
Sak 53/20 Sametingsrådets redegjørelse om laks - debatt
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Fredag 4. desember
før lunsj 08.30 - 12.00
08.30-10.30 Seminar - Status i arbeidet med reindriftslovutvalget
saker:
Sak 62/20 Sábme jállu - Sametingsmelding om likestilling
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 13.00 Lunsj

etter lunsj 13.00 -
Sak 63/20 Sametingets myndighet innenfor høyere utdanning - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, og stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler