Kalender

Åpning av nytt Sameting og plenumsmøte

I henhold til forretningsorden § 1 kunngjøres med dette at H.M. Kong Harald V åpner det niende Sameting onsdag 20. oktober 2021 kl. 13.00 i Kárášjohka. Konstitueringen skjer samme dag i plenumssalen kl. 17.00. 

Åpningen og plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Onsdag 20.10.2021 13.00 - torsdag 21.10.2021 18.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Til konstitueringen av Sametinget fremmes følgende saker:

035/21 Konstituering
036/21 Valg av fullmaktskomité i henhold til Sametingets grunnregler § 7
037/21 Fullmaktskomiteens innstilling om fullmaktene - godkjenning av valget
038/21 Valg av plenumsledelse
039/21 Valg av Sametingets president
040/21 Valg av valgkomité
041/21 Valg av kontrollutvalg
042/21 Valg av fagkomiteer
043/21 Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd
044/21 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2021 - 2022

Åpningen av det 9. sameting 18. – 21. oktober 2021 – kjøreplan

Program åpning av det 9. sameting, 18. – 21. oktober 2021 (PDF, 165 kB)

mandag 18. oktober

før lunsj 09.00 – 12.00
09.00 – 09.30 Gjennomgang av kjøreplanen og orientering om forhold som angår åpningen og Kongens tilstedeværelse – Auditoriet
09.30 – 10.10 Orientering for representantene om Sametingets organisering og virksomhet
10.30 – 12.00 Orientering for representantene om sikkerheten på Sametinget og Sametingets adgangsreglement – Auditoriet

pauser:
Kaffepause kl. 10.10 – 10.30
Pause kl. 12.00 – 14.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 14.00

etter lunsj 14.00 –
14.00 – Fotografering av Sametingets representanter, gruppebilde

pauser:
Kort pause kl. 15.00 – 15.15
Kaffepause kl. 17.00 – 17.30

tirsdag 19. oktober

09.00 – 12.00 Fotografering av Sametingets representanter
13.00 – 13.40 Fotografering av Sametingets representanter

pauser:
Pause kl. 12.00 – 14.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 14.00

etter lunsj 14.00 –
Orientering for representantene om Sametingets forretningsorden og grunnregler og saksbehandling – Auditoriet
Orientering for representantene om Sametingets etiske retningslinjer – Auditoriet
Mediehåndtering v/Liv Inger Somby – Auditoriet
Sametingets språktilbud til representantene - Auditoriet

pauser:
Kaffepause kl. 17.00 – 17.30

onsdag 20. oktober

Se egen tidsplan for åpningen

12.45 Sametingsrepresentantene og andre gjester er på plass i plenumssalen
13.00 – 13.50 Offisiell åpning av Sametinget
14.15 Representantene og andre gjester er på plass ved lunsjbordet på hotellet
14.20 – 15.55 Lunsj på hotellet med Kongen og Kronprinsen

etter lunsj 16.15 –
16.15 – 17.00 Opplæring i bruk av teknisk utstyr - Plenumssalen

17.00 –
Sametingets plenumsmøte
Sak 35/21 Konstituering av plenumsmøtet - opprop av representantene - førsterepresentanten i hver valgkrets overleverer fullmaktene
Sak 36/21 Valg av fullmaktskomité

20.00 Mottakelse på hotellet

torsdag 21. oktober

før lunsj 09.00 – 12.00

Sak 37/21 Fullmaktskomiteens innstilling – godkjenning av valget
Sak 38/21 Valg av plenumsledelse hvorpå presidenten overrekker plenumslederen et notat om situasjonen for samiske spørsmål
Sak 39/21 Valg av sametingets president og framleggelse av en politisk tiltredelseserklæring
Sak 40/21 Valg av valgkomité

pauser:
Kaffepause kl. 10.30 – 11.00
Pause kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 14.00

Fotografering av sametingsrådet og plenumsledelsen.

etter lunsj 15.00 –
Sak 41/21 Valg av kontrollutvalget
Sak 42/21 Valg av fagkomiteer
Sak 43/21 Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd
Sak 44/21 Møteplan for Sametinget 2021 - 2022

pauser:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00

17.00 –
Orientering for representantene om Sametingets reisepolitikk og utfylling av reiseregninger – Auditoriet
Orientering for representantene om godtgjørelser for Sametingets politiske nivå og om Sametingets gruppe- og opposisjonsmidler – Auditoriet
Opplæring i bruk av møteportalen – Auditoriet

TIDSPLAN 20. OKTOBER 2021 – ÅPNINGEN AV SAMETINGET, LUNSJ, PLENUMSMØTE OG MOTTAKELSE

kl 12.45 Alle inviterte gjester og sametingsrepresentanter er på plass i plenumssalen
kl 12.55 H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen ankommer Sametinget
kl 13.00 Kongen og Kronprinsen ankommer plenumssalen
kl 13.03 Kongesangen synges
kl 13.07 Kulturelt innslag – Inga-Máret Gaup Juuso
kl 13.12 Sametingets plenumsleder holder sin velkomsttale
kl 13.20 Kongen foretar den offisielle åpningen av Sametinget
kl 13.30 Hilsningstale fra Det norske Storting
kl 13.35 Hilsningstale fra Sametinget i Sverige
kl 13.40 Hilsningstale fra Sametinget i Finland
kl 13.45 Sámi soga lávlla/Samefolkets sang synges
kl 13.50 Åpningsseremonien er over
kl 13.55 Kongen og Kronprinsen forlater Sametinget
****************************************************************************
kl 14.00 Kongen og Kronprinsen ankommer Scandic Hotel Karasjok
kl 14.15 Inviterte gjester og sametingsrepresentanter har funnet sine plasser ved lunsjbordet
kl 14.20 Lunsj med Kongen og Kronprinsen
kl 15.45 Lunsjen er over
***************************************************************************
kl 17.00-19.00 Sametingets plenumsmøte
****************************************************************************
kl 20.00 Mottakelse på Scandic Hotel Karasjok