Kalender

Komitémøter

Komitémøter 22. - 26. februar.

Tidspunkt
Mandag 22.02.2021 09.00 - fredag 26.02.2021 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Mer informasjon kommer senere.