Kalender

Komitémøter

På grunn av Koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 22.- 26.02.2021 og Sametingets plenumsmøter 8.- 12.03.2021 digitalt.

Komitémøtene starter tirsdag 23. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 26. februar innen kl. 15.00 via Teams. Mandag 22. februar kl. 09.00 - 15.00 er satt av til opplæring av Interactio og seminar.

Plenumsmøtet starter tirsdag 9. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 12. mars innen kl. 15.00 via Interactio.

Komitemøtene er åpne for alle og de som ønsker det kan følge komitemøtene. 

Møtet til plan- og finanskomiteen: Klikk her for å følge møtet
Møtet til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen: Klikk her for å følge møtet
Møtet til nærings- og kulturkomiteen: Klikk her for å følge møtet

Tidspunkt
Mandag 22.02.2021 09.00 - fredag 26.02.2021 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

01/21 Konstituering
02/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/21 Kunngjøring av nye saker
04/21 Spørsmål til Sametingsrådet
05/21 Sametingets årsmelding 2020
06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
08/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som representant – Márjá-Liissá Partapuoli
09/21 Sametingets rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
12/21 Valg av forberedende fullmaktskomité

Saksfremlegg

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 05/21 Sametingets årsmelding 2020
Saksordfører: Tor Gunnar Nystad (NSR)
Skyggesaksordfører: Lars Filip Paulsen (H)

Sak 09/21 Sametingets rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
Saksordfører: Ellinor Marita Jåma (ÅaSG)
Skyggesaksordfører: Synnøve Søndergaard (Ap)

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
Saksordfører: Piera Heaika Muotka (NSR)
Skyggesaksordfører: Ann-Elise Finbog (SfP)

Sak 10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
Saksordfører: Beaska Niillas (NSR)
Skyggesaksordfører: Kjellrun Wilhelmsen (Nord)

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
Saksordfører: Jan Ole Klemet Hermansen (Sp)
Skyggesaksordfører: Ann Karin Kvernmo (NSR)

Sak 11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
Saksordfører: Nora Marie Bransfjell (NSR)
Skyggesaksordfører: Arthur Johan Tørfoss (Frp)

Valgkomiteen

Sak 12/21 Valg av forberedende fullmaktskomité

Program Sametingets komitémøter 22.- 26.02.2021 via Teams

Oppd. program komitémøter (PDF, 116 kB)

Mandag 22. februar

09.00 – 10.00 Testing av Interactio
13.00 Presidenten inviterer gruppelederne til møte via Teams
14.00 FeFo seminar 

Tirsdag 23. februar

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 24. februar

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 25. februar

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 26. februar

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 13.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 – 15.00 Komitémøter