Kalender

Møte i Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd avholder møte 21.- 22. september 2021 på Scandic hotell, Narvik. Det blir også møte med Narvik kommunale eldreråd og Narvik kommune.

Tidspunkt
Tirsdag 21.09.2021 09.00 - onsdag 22.09.2021 16.00
Sted
Áhkánjárga - Narvik

Saker:
1. Samarbeid med eldre på svensk side
2. Høring – forslag om endring i sameloven
3. Primærhelsetjeneste
4. Samisk helsenettverk i byene
5. Velferdsteknologi
6. Vedlikehold av automatisk fredete bygg
7. Sametingets valgmanntall – diskusjonssak
8. Leve hele livet
9. Informasjon og orienteringer ved medlemmer og Sametingets administrasjon.
Referatsaker
10. Eventuelt
- Møter med Narvik kommunale eldreråd og politikere fra Narvik kommune.
- Besøk på Narvik krigsmuseum.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Inga Margrethe Eira Bjørn, 78 48 42 21