Kalender

Ekstraordinær generalforsamling i Samisk Hus Oslo

Sametingsråd Henrik Olsen deltar på heldigital ekstraordinær generalforsamling i Samisk Hus Oslo, onsdag 22.9.2021, kl. 18-20.

Dato
22. september 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Digitála/Digitalt

Dagsorden

1.         Åpning av møtet og fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

2.         Valg av møteleder og protokollunderskrivere

3.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.         Regnskap 2020

5.         Valg av revisor