Kalender

Plenumsmøte

På grunn av koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 22.- 26.02.2021 og Sametingets plenumsmøter 8.- 12.03.2021 digitalt.

Komitémøtene starter tirsdag 23. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 26. februar innen kl. 15.00 via Teams. 

Plenumsmøtet starter tirsdag 9. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 12. mars innen kl. 15.00 via Interactio.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Tirsdag 09.03.2021 09.00 - fredag 12.03.2021 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

01/21 Konstituering
02/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/21 Kunngjøring av nye saker
04/21 Spørsmål til Sametingsrådet
05/21 Sametingets årsmelding 2020
06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
08/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som representant – Márjá-Liissá Partapuoli
09/21 Sametingets rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
12/21 Valg av forberedende fullmaktskomité - saken utsettes
13/21 Valg av ny leder til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
14/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som vararepresentant – Christina Henriksen

Saksfremlegg

Program Sametingets plenumsmøter 9.- 12.03.2021 - via Interactio

Oppdatert program (PDF, 129 kB)

Mandag 8. mars

09.00 - 10.00 Testing av Interactio – representantene
10.00 - Gruppemøter
13.00 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte via Teams

Tirsdag 9. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker:
Sak 01/21 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 02/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 03/21 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/21 Spørsmål til Sametingsrådet
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Onsdag 10. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker:
Sak 05/21 Sametingets årsmelding 2020
Sak 06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
Sak 08/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som representant – Márjá-Liissá Partapuoli
Sak 14/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som vararepresentant – Christina Henriksen
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Torsdag 11. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker:
Sak 09/21 Sametinges rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
Sak 10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
Lunsj kl. 12.00 - 15.00
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
Sak 12/21 Valg av Forberedende fullmaktskomité - saken utsettes
Sak 13/21 Valg av ny leder til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Fredag 12. mars

før lunsj -
Plenumsseminar om arbeidet med sannhets- og forsoningskommisjoner i Sápmi:

Følg seminaret på Sametingets nett-TV

Program:
Kl 10.00 - 10.10: Sametingspresident Aili Keskitalo åpner seminaret.
Kl 10.10 - 10.20: Hilsning ved styrelsesordførande i Sametinget i Sverige, Per-Olof Nutti.
Kl 10.20 - 10.30: Hilsning ved ságajodiheaddji ved Sametinget i Finland, Tuomas Aslak Juuso
Kl 10.30 - 10.50: Innlegg ved leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten.
Kl 10.50 - 11.00: Pause
Kl 11.00 - 11.20: Innlegg ved Projektledare för beredningsprocessen inför en sanningskommission, Marie Enoksson.
Kl 11.20 - 11.40: Innlegg ved statlig representant for arbeidet i Finland, Maiju Ranta.
Kl 11.40 - 12.00: Kommentarer og spørsmål
Kl 12.00 - 12.10: Oppsummering og avslutning ved sametingspresident Aili Keskitalo