Kalender

Samisk utdanningskonferanse 2021

Samisk utdanningskonferanse 2021 - Pedagogisk urfolksfilosofi i barnehage, skole og høyre utdanning - arrangeres 5. - 7. oktober 2021 i Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kautokeino. Sametingspresident Aili Keskitalo ønsker velkommen til konferansen ved åpningen 5. oktober kl. 13.00.

Tidspunkt
Tirsdag 05.10.2021 13.00 - torsdag 07.10.2021 12.15
Sted
Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kautokeino

Samisk høgskole og Sametinget i Norge og prosjektet SáMOS arrangerer en internasjonal urfolksutdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra urfolksverden. Konferansen har til hensikt å synligjøre fortellinger fra samisk barnehage og skole, og nasjonale og internasjonale urfolksutdanninger rundt om i verden. Utveksling av erfaringer mellom urfolk kan støtte pedagogers og læreres arbeid med å implementere kulturbasert utdanning.

Konferansens temaer er:

  • Barns og unges hverdag i barnehage og skole
  • Naturen som læremiljø
  • Vitalisering og revitalisering av urfolkskunskaper og -språk
  • Dekolonisering av urfolksperspektiver

Mer informasjon på engelsk

Mer informasjon og program på nordsamisk