Kalender

Fjordfiskenemnda 2021 - konstitueringsmøte

I forbindelse med oppnevning av nye medlemmer til Fjordfiskenemnda for perioden 2021-2023, så inviterer Nærings- og fiskeridepartementet nemndas medlemmer, samt fylkeskommunene, Sametinget
og Fiskeridirektoratet til et konstitueringsmøte. Sametingsråd Silje Karine Muotka deltar digitalt på møtet mandag 4. oktober kl. 10.00.

Dato
4. oktober 2021
Tid
10:00 - 12:00
Sted
Digitála/Digitalt