Kalender

Middag i regi av Kautokeino Sanitetsforening

Sametingspresident Aili Keskitalo deltar på middag i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening, Kautokeino sanitetsforening, 17. oktober kl. 14.00 på Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino. Kautokeino Sanitetsforening har også inviterte eldre i Kautokeino til middagen.

Dato
17. oktober 2021
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Sámi joatkka- ja boazodoalloskuvla, Guovdageaidnu / Samisk videregående- og reindriftsskole, Kautokeino