Kalender

Komitémøter

På grunn av Koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 01.- 04.06.2021 digitalt via Teams og Sametingets plenumsmøter 14.- 18.06.2021 avholdes på Sametinget, Karasjok.

Komitémøtene starter tirsdag 1. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 4. juni innen kl. 15.00 via Teams.

Plenumsmøtet starter mandag 14. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 18. juni innen kl. 15.00.

Følg komitémøtene via Teams:

Plan- og finanskomiteens møte
Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteens møte
Nærings- og kulturkomiteens møte

Tidspunkt
Mandag 31.05.2021 09.00 - fredag 04.06.2021 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 20/21    Sametingets reviderte budsjett 2021
Saksordfører: Tor Gunnar Nystad, NSR
Skyggesaksordfører: Synnøve Søndergaard, Ap

Sak 23/21    Sametingets budsjettbehov 2023
Saksordfører: Anne Henriette Nilut, NSR
Skyggesaksordfører: Isak Mathis O Hætta, Kautokeino fastboende liste

Sak 27/21    Oppfølging av Riksrevisjonens rapport – Sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse
Saksordfører: Lars Filip Paulsen, Høyre 
Skyggesaksordfører: Runar Myrnes Balto, NSR

Sak 28/21    Samenes rettsikkerhet. Domstolenes rolle i saker som berører samiske interesser og oppfølgingen av Domstolkommisjonens rapporter i NOU 2019:17 og 2020:11
Saksordfører: Nancy Porsanger Anti, Sp
Skyggesaksordfører: Ronny Wilhemsen, Ap

Sak 33/21    Sametingets forretningsorden – revidering
Saksordfører: Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Nils M Utsi, NSR

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 21/21    Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2022
Saksordfører: Jørn Are Gaski, Ap
Skyggesaksordfører: Gunn-Anita Jacobsen, NSR

Sak 24/21    Endring av ordlyden i Grunnloven § 108
Saksordfører: Beaska Niillas, NSR
Skyggesaksordfører: Karen Anette Anti, NSR

Sak 26/21    Demokrati og deltagelse
Saksordfører: Aili Guttorm, NSR
Skyggesaksordfører: Elisabeth Erke, Sp

Sak 30/21    Prioriteringer 2022-2025 - Stipend for høyere utdanning i Sametingets budsjett kapittel 5
Saksordfører: Kåre Olli, uavhengig
Skyggesaksordfører: Niko Valkeapää, NSR

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 22/21    Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi - Sametingsmelding om laks
Saksordfører: Arild Pettersen Inga, Ap
Skyggesaksordfører: Mathis Nilsen Eira, NSR

Sak 29/21    Samisk kunstmuseum
Saksordfører: Arthur Tørfoss, Frp
Skyggesaksordfører: Tor H. Mikkola, Sp

Sak 31/21    Eierskap til samisk immateriell kulturarv
Saksordfører: Ann Karin Kvernmo, NSR
Skyggesaksordfører: Jan Ole Klemet Hermansen, Sp

Valgkomiteen

Sak 32/21    Valg av forberedende fullmaktskomité

Sakspapirer

Program Sametingets komitémøter 01.- 04.06.2021 via Teams

Program komitémøter 01. - 04.06.2021 (PDF, 92 kB)

Mandag 31. mai

13.00            President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte via Teams

Tirsdag 1. juni

09.00 – 10.00            Komitémøter 
10.00 – 11.00            Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00            Komitémøter
12.00 – 15.00            Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00            Komitémøter

Onsdag 2. juni

09.00 – 10.00            Komitémøter 
10.00 – 11.00            Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00            Komitémøter
12.00 – 15.00            Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00            Komitémøter

Torsdag 3. juni

09.00 – 10.00            Komitémøter
10.00 – 11.00            Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00            Komitémøter
12.00 – 15.00            Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00            Komitémøter

Fredag 4. juni

09.00 – 10.00            Komitémøter
10.00 – 11.00            Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00            Komitémøter
12.00 – 13.00            Lunsj 
13.00 – 15.00            Komitémøter