Kalender

Møte om norsk-russisk samarbeid på urfolksområdet

President Silje Karine Muotka deltar på et møte i Tromsø tirsdag 26. oktober 2021 kl. 17.30-19.30 for å drøfte norsk-russisk samarbeid på urfolksområdet. Arrangør er Barentssekretariatet.

Dato
26. oktober 2021
Tid
17:30 - 19:30
Sted
Romsa/Tromsø