Kalender

Sametinget deltar på klimatoppmøtet, COP 26, i Glasgow

Sametinget ved rådsmedlem Maja Kristine Jåma deltar gjennom Norges delegasjon 7. - 10. november. Sametinget følger møter i delegasjonen, i arktisk caucus og i urfolks caucus hver dag. Alle sametingene, og Samerådet vil være representert på COP 26, i tillegg til samisk ungdom fra blant annet Sáminuorra.

Tidspunkt
Søndag 07.11.2021 09.00 - onsdag 10.11.2021 18.00
Sted
Glasgow, Skottland

Urfolksarrangementer:

  1. Urfolksplattformen har møte i forkant av COP26 den 28.- 30. oktober.
  2. Sidearrangement om arktiske urfolks  perspektiver og erfaringer fra FNs toppmøte om matssystemer og effekter av klimaendringer knyttet til matssystemer. Det skjer kl. 15.15-16.30 den 1. november.
  3. COP ledelsen av dialog med urfolk den 2. november
  4. Framdrift og resultater under arbeid på urfolksplattformen 2020-2021 presenteres den 3. november.
  5. Urfolk og andre særskilt berørte grupper (Multi-stakeholder in session) har workshop den 5. november.
  6. Årlig samling og møte med personer som har urfolks kunnskap knyttet til klimaendringer den 8. november.
  7. Sidearrangement der ungdom fra arktisk gir sine beskjeder til COP 26. Det skjer kl. 16.45-17.45 den 8. november

Kontaktperson: fagleder Jon Petter Gintal, +47 99 77 48 48