Kalender

Møte med Barneombudet

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og sametingsråd Runar Myrnes Balto har møte med Barneombudet i Sametinget i Karasjok 25. november. De vil presentere viktige samiske barnehage- og opplæringssaker overfor Barneombudet, og drøfte samarbeid om aktuelle temaer som er viktige for begge parter.

Dato
25. november 2021
Tid
17:30 - 19:00
Sted
Sámediggi - Sametinget