Kalender

Dialogmøte med de samiske museumssiidaene og Samisk museumslag

Det blir dialogmøte med samiske museumssiidaer og Samisk museumslag på Samisk hus i Oslo 1. desember 2021 09.00 - 15.00.

Dato
1. desember 2021
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Sámi viessu/samisk hus, Dronningens Gate 8B, 0151 Oslo

Program

0900 - 1130

  • Beaiveálgu-erklæringen og ny politisk ansvarlig i Sametinget
  • status i de samiske museumssiidaene
  • status byggesaker Saemien Sijte, Samisk kunstmuseum og Saviomuseet
  • gjennomgang av tildelingsbrev/oppdragsdokument
  • museumsvurderingene, gjennomgang ved Kultur Norge (kulturrådet)

1130 – 1230 lunsj 

1230 – 1500

  • samisk visuell kunst, diskusjon
  • status Bååstede
  • Bååstede II museumssamlinger Norge og i utlandet, diskusjon 
  • ståa i Samisk museumslag og oppstarten av Tysklandsprosjektet

Kontaktperson: Seniorrådgiver Janne Hansen, 78 48 42 40