Komitémøter

Komitémøter

På grunn av Koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 22. - 26. november digitalt via Teams.

Komitémøtene starter tirsdag 23. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 26. november innen kl. 15.00.

Følg komitémøtene via Teams:

Plan- og finanskomiteens møte
Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteens møte
Nærings- og kulturkomiteens møte

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 6. – 10. desember 2021 i Alta.

Tidspunkt
Mandag 22.11.2021 09.00 - fredag 26.11.2021 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

53/21 Melding til Stortinget 37 (2020-2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samisk lokalsamfunn
Saksordfører: Ann Karin Kvernmo, NSR
Skyggesaksordfører: Ronny Wilhelmsen, Bb

54/21 Sametingets arbeidsorden – revidering
Saksordfører: Vibeke Larsen, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Per Mathis Oskal, Bb/Ap

55//21 Sametingets budsjett 2022
Saksordfører: Beaska Niillas, NSR
Skyggesaksordfører: Lisa Marit Pentha-Stavsøien, NSR

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

57/21 Forvaltning og oppfølging av den samiske dimensjonen i InterReg
Saksordfører: Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Kirsten Inger Anti, Gb/Sp

58/21 Endringer i samelovens språkregler kap. 3 – høring
Saksordfører: Aili Guttorm, NSR
Skyggesaksordfører: Tom Sottinen, Bb/Ap

61/21 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager
Saksordfører: Jovna Vars Smuk, NSR
Skyggesaksordfører: Ann Finbog, SáB/SfP

Nærings- og kulturkomiteen

50/21 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022/2023
Saksordfører: John Kappfjell, Bb/Ap
Skyggesaksordfører: Sara Katrine Aleksandersen, NSR

51/21 Kunstneravtalen 2022
Saksordfører: Maren Benedicte Storslett, NSR
Skyggesaksordfører: Jørn Are Gaski

52/21 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2022
Saksordfører: Berit Marie P.E. Eira, Flyttsamelista
Skyggesaksordfører: Henrik Olsen, NSR

56/21 Sametingets årlige fiskerisak
Saksordfører: Svein Oddvar Leiros, Gb/Sp
Skyggesaksordfører: Ingvild Maria Leifsdatter Halvorsen, Nordkalottfolket

Valgkomiteen

62/21 Oppnevning av Sametingets klagenemnd

63/21 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen

64/21 Sametingets arbeidsorden – oppnevning av arbeidsgruppe

Program

Mandag 22. november

09.00 - Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj

Tirsdag 23. november

09.00 – 11.00 Orientering for representantene om Reglement for politisk nivå og Kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene 
10.00 – 10.30 Kaffepause
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppelederne til møte
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 24. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 25. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.30 – 15.00 Samiske tall forteller 14 – via Teams
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 26. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter