Plenumsmøte

Rådsmøte

Sametingsrådet har møte i Karasjok 5. - 7. september, hvor tema blant annet er plenumssaker.

Tidspunkt
Mandag 05.09.2022 09.00 - onsdag 07.09.2022 09.00
Sted
Sámediggi - Sametinget