Plenumsmøte

Rådsmøte

Sametingsrådet har møte i Karasjok 19. - 20. oktober, hvor tema blant annet er plenumssaker.

Tidspunkt
Onsdag 19.10.2022 09.00 - torsdag 20.10.2022 16.00
Sted
Sámediggi - Sametinget