Signering av samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune

Plenumsmøte 6.– 9. desember

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 21.– 25. november 2022, og Sametingets plenumsmøte 5.–9. desember 2022. Mandag 5. desember 2022 er satt av til gruppemøter. Plenumsmøtet starter tirsdag 6. desember 2022 kl. 09.00 og avsluttes fredag 9. desember 2022.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Mandag 05.12.2022 09.00 - fredag 09.12.2022 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

043/22 Konstituering
044/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
045/22 Kunngjøring av nye saker
046/22 Spørsmål til Sametingsrådet
047/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi – Hammerfest
048/22 Orientering om Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov og prosessen videre
049/22 Sametingets budsjett 2023 
050/22 Kunstneravtalen 2023
051/22 Sametingets årlige fiskerisak 2022
052/22 NOU 2022: 8 Ny minerallov - uttalelse
053/22 Idrettsavtale mellom Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget
054/22 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2023
055/22 Handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 - revidering
056/22 Sametingsvalget- styrking av valgarbeidet
057/22 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2023/2024
058/22 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2023 - endringer
059/22 Mistillit mot Sametingsrådet
060/22 Valg av fagkomiteer - bytte av representanter

Sakspapirer

Program Sametingets plenumsmøte 5.– 9. desember 2022

Mandag 5. desember

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj
13.30 – Gruppemøter

Tirsdag 6. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
Sak 43/22 Konstituering
Sak 59/22 Mistillit mot Sametingsrådet
Sak 44/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Gruppemøter

etter lunsj 15.00 –
Sak 45/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 46/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 7. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
Sak 47/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi – Hammerfest
Sak 48/22 Orientering om Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov og prosessen videre
Sak 60/22 Valg av fagkomiteer - bytte av representanter
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15.00 Gruppemøter

etter lunsj 15.00 –
Sak 49/22 Sametingets budsjett 2023
Sak 50/22 Kunstneravtalen 2023
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 8. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
Sak 51/22 Sametingets årlige fiskerisak 2022
Sak 52/22 NOU 2022: 8 Ny minerallov - uttalelse
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Gruppemøter

14.00 – 16.00 Seminar om samehets i fotballen

etter lunsj 16.00 –
Sak 53/22 Idrettsavtale mellom Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget
Sak 54/22 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2023
Sak 55/22 Handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 - revidering

Fredag 9. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
Sak 56/22 Sametingsvalget- styrking av valgarbeidet
Sak 57/22 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2023/2024
Sak 58/22 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2023 - endringer
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj